Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (05/2014)

Pääkirjoitus

TIMO RUUSUVIRTA: Kaloja ja juttuja 322

Tieteelliset artikkelit

HANNA PELTONIEMI, AURA PESONEN, KAISA AUNOLA, MARJA-KRISTIINA LERKKANEN, JARI-ERIK NURMI & NOONA KIURU: Perhetaustan merkitys kavereiden valinnassa ja vertaisryhmän hyväksynnässä Lue abstrakti 324

HANNA HAPPO, JARL WAHLSTRÖM & OLAVI LINDFORS: Mitä psykoterapiassa opitaan? Kokemuksia lyhyestä psykodynaamisesta psykoterapiasta ja voimavarasuuntautuneesta lyhytterapiasta Lue abstrakti 339 

JUHANI SULANDER, LIISA MYYRY & KLAUS HELKAMA: Valtaorientaatio ja epäoikeudenmukaisuuden uhrin havaitseminen Lue abstrakti 355

Lectio praecursoria

AIRI LAMPINEN: Sosiaalisten rajojen hallinta yhteisöpalveluiden kontekstissa 370

KAISA PELTOMAA: ”Opinkohan mä lukemaan?” Lukivaikeuksien  tunnistaminen ja kuntouttaminen alkuopetusvaiheessa 374

Tapasimme tutkijan

Laura Hokkanen 380

Juha Holma 381

Keskustelua  

SAMI ALANNE & KARL-ERIK WAHLBERG: Psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtava musiikkiterapiakoulutus 382

Ajankohtaista

Muistamme Ilpo Kojoa 386

Toimitus suosittelee 387

Kirjat

Kari Uusikylä: Luovuus kuuluu kaikille (EEVA TAKALA) 389

Ritva Laaksonen & Mervi Ranta (toim.): Introduction to neuropsychotherapy. Guidelines for rehabilitation of neurological and neuropsychiatric patients throughout the lifespan (TIMO KAITARO390

Juha Suoranta & Sanna Ryynänen: Taisteleva tutkimus (PEKKA KUUSELA) 393

Kirjauutuuksia 395

ENGLISH SUMMARIES 397

Kirjoittajat 400