Artikkelien tiivistelmät

Marjut Forsell, Juhani Laakso, Marja Saarenheimo, Hannu Räty & Kirsi Honkalampi

Asiakkaiden kuvaukset ongelmistaan ennen ja jälkeen tietoisuustaitopohjaisen kognitiivisen terapian

Tutkimuksemme tavoitteena oli tarkastella laadullisesti muutosta, jota tapahtuu tietoisuustaitopohjaisessa kognitiivisessa terapiassa. Assimilaatiomallin avulla tutkimme, miten intervention osallistujien tapa olla suhteessa ongelmalliseen kokemukseen muuntui ja kehittyi. Tutkimusaineisto koostui osallistujien haastatteluista ennen interventiota ja sen jälkeen. Osa osallistujista eteni ongelman määrityksestä sen ratkaisuun. Toiset etenivät orastavasta ongelmatietoisuudesta uusiin oivalluksiin, jotka liittyivät pahoinvointia jäsentäviin mekanismeihin. Muutaman osallistujan kohdalla interventio ei virittänyt kehitystä. Tietoisuustaitopohjaiseen terapiaan sisältyvä tapa hahmottaa ja ratkaista ongelmia ei puhutellut heitä. Osallistujat, jotka jo ennen interventiota kykenivät määrittämään ongelmallisen kokemuksensa selkeästi, kehittyivät selvimmin taidossaan tulla toimeen ongelmallisen kokemuksen kanssa. Niillä osallistujilla, jotka oivalsivat tietoisuustaidon ydinmekanismin, toimija-asema suhteessa ongelmallisiin kokemuksiin kehittyi myös yleisesti ottaen.

Lue lisää