Artikkelien tiivistelmät

Marjo Flykt & Sari Ahlqvist-Björkroth

Raskausajan mielikuvat vanhemmuuden ja lapsen kehityksen ennustajina

Vanhemman ja vauvan välinen suhde syntyy jo raskausaikana niissä mielikuvissa, joita vanhempi luo vauvasta, omasta ja puolison vanhemmuudesta sekä koko perheestä. Raskausajan mielikuvien tiedetään ennustavan myöhempää suhdetta lapseen ja tätä kautta myös lapsen erilaisia kehityspolkuja ja -riskejä. Tässä katsauksessa esittelemme tutkimusta äitien ja isien raskausajan mielikuvien kehittymisestä ja pysyvyydestä lapsen syntymän jälkeen. Esittelemme myös mielikuvien vaikutuksia lapsen kehitykseen ja vanhemmuuteen sekä mielikuvien laatuun yhteydessä olevia tekijöitä. Lopuksi pohdimme tämän vielä melko nuoren tutkimusalueen lukuisia sisällöllisiä ristiriitaisuuksia ja avoimia kysymyksiä.

Lue lisää