Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (02/2013)

Pääkirjoitus

Tuuli Anna Mähönen: Hetkinen 86

Tieteelliset artikkelit

Riku Perhoniemi & Jari Hakanen: Työn imun ja ystävällisyyden siirtyminen työpareilla Lue abstrakti 88

Merja Taskila-Rissanen, Saija Mauno, Mervi Ruokolainen & Marika Rantanen: Auttavatko delegointi ja priorisointi työ–perhe-ristiriitatilanteessa? Suorat ja puskuroivat yhteydet työ–perhe-rikastuttamisen kokemuksiin hoito- ja palvelualalla Lue abstrakti 102

Lectio praecursoria

Eerika Finell: Kuinka kansalliset symbolit ovat yhteydessä maahanmuuttajiin kohdistuneisiin asenteisiin? 124

Mikael Wahlström: Muutos kommunikaatioteknologioissa vaikuttaa inhimillisen ajattelun kehittymiseen 128

Tapasimme tutkijan

Emma Salo 134

Johanna Ruusuvuori 135

Psykologiassa tapahtuu

Annarilla Ahtola: Tieteellinen neuvottelukunta haastavan tehtävän edessä 136

Keskustelua

Toimittajan Kynästä: Vaikuta tiedolla 138

Ajankohtaista toimituksesta

Opettajien näkemys nettikiusaamisesta 141

Rakkauden psykologiaa 142

Lasten ja nuorten reuma 143

Autismin yleisyys 143

Suosituksia toistettavuuden lisääntymiseksi psykologiassa 144

Pelasta avioliittosi 21 minuutissa 146

Työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmista 147

Mistä keski-iän kriisi johtuu? 148

Toimitus suosittelee 150

Kirjat

Eric Maisel: Rethinking depression. How to shed mental health labels and create personal meaning (Viveka Kauranen) 152

Matti O. Huttunen & Hely Kalska: Psykoterapiat (Olavi Lindfors) 154

Kirjauutuuksia 156

Psykologian rekisteri 2012 158

English Summaries 170

Kirjoittajat 172