Keskustelua

Vastine Marja-Leena Haaviston ja Jari Lipsasen kommenttiin

Tutkimuksemme (Vanhanen & Laulumaa, 2011), jonka mukaan suomalaisen WAIS-III:n ÄO-arviot ovat liian korkeita 18–24-vuotiaiden ikäryhmissä, on edelleenkin mielestäni hyvin perusteltu. Väitettä tukevat oman tutkimuksemme lisäksi myös käytännön havainnot kliinisessä potilastyössä sekä Roivaisen havainnot (2010a ja b). Mikäli 7–11 pisteen vähentämistä ÄO-pistemäärästä pidetään puutteellisena ratkaisuna ongelmaan (Haavisto ja Lipsanen tässä numerossa), voisi toisena ratkaisuna olla WAIS-R -testistön käyttäminen kyseisissä ikäryhmissä WAIS-III sijasta. Todennäköisin selittäjä näiden testiversioiden eriäville pistemäärille on WAIS-III:n normiston pieni koko kyseisissä ikäryhmissä (alle ¼ edeltäjän vastaavasta), mikä lisää olennaisesti satunnaisvaihtelun mahdollisuutta. Potilastyön jatkuvuuden kannalta olisi toivottavaa, että eri menetelmillä saadut tulokset olisivat edes jotenkuten yhteismitallisia eikä testiversion vaihtoon liittyviä ”ihmeparantumisia” enää esiintyisi.

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.