Kirjat

Ihmismielen sosiaalisuuden äärellä

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.

Antti Gronow & Tuukka Kaidesoja (toim.): Ihmismielen sosiaalisuus. Gaudeamus, 2017.

Antti Gronowin ja Tuukka Kaidesojan toimittama artikkelikokoelma ihmismielen sosiaalisuudesta pureutuu siihen, miten sosiaalisuus näkyy vuorovaikutuksessa, kulttuurin rakentumisessa ja yhteiskunnan toiminnassa. Kyse on toisin sanoen teoksesta, jossa tartutaan periaatteelliseen kysymykseen siitä, mikä tekee meidät sosiaalisiksi ja miten tätä sosiaalisuutta on mahdollista ymmärtää laajemmassa historiallisessa ja kulttuurisessa kehityksessä. Psykologisesti sosiaalisuuden voi ymmärtää perustavaksi piirteeksi, joka mahdollistaa kanssakäymisen muiden samaa lajia edustavien kanssa, kulttuuristen tuotteiden sisäistämisen tai vaikkapa koko yhteiskuntaa koossapitävien normatiivisten rakenteiden syntymisen. Näitä kysymyksiä on pohdittu laajasti evoluutiopsykologiassa, filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä. Kirjan yhtenä kimmokkeena onkin tarjota näkökulma muutamaan uudempaan tutkimusperinteeseen, joissa sosiaalisuutta on erityisesti tarkasteltu.

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.