Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (02/2019)

Pääkirjoitus

Mari-Pauliina Vainikainen: Yhteistä käsitteistöä rakentamassa 74

Tieteelliset artikkelit

Soile Juujärvi & Ossi Salin: Kohti motivoivaa ohjausta: sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten itsearviointia ohjausosaamisestaan 76

Petri Karkkola, Matti Kuittinen & Anja Van den Broeck: Psykologisten perustarpeiden työssä täyttymisen suomenkielinen kysely 91

Anita Lappeteläinen, Eija Sevón & Tanja Vehkakoski: Äitiysidentiteetin uudelleenrakentaminen vammautumisen jälkeen 106

Timo Sampolahti & Aarno Laitila: Psykoterapian olemuksesta – psykoterapiailmiöstä eräiden Platonin filosofian näkemysten valossa 122

Lectio praecursoria 

Rusten Menard: Kriittisiä diskursiivisia tutkimuksia arvoista, ideologiasta ja suomalaisesta tasa-arvosta 140

Suomen Psykologinen Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2019 145

Kirjat 

Brady Wagoner: The constructive mind: Bartlett’s psychology in reconstruction (Eemeli Hakoköngäs149

Antti Gronow & Tuukka Kaidesoja (toim.): Ihmismielen sosiaalisuus (Pekka Kuusela151

Ronnie Grandell: Irti itsekritiikistäLöydä terve suhde itseesi (Ulla Anttila153

Kirjauutuuksia 154

English Summaries 156

Kirjoittajat  160