Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (05-06/2018)

Pääkirjoitus

Aija Logren, Sanni Tiitinen & Elina Weiste: Vaikuttavuutta ohjaukseen vuorovaikutuksen keinoin 326

Tieteelliset artikkelit

Elina Weiste, Sanna Vehviläinen, Timo Leino & Jaana Laitinen: Ohjauksen vuorovaikutuskäytänteet työterveystarkastuksissa: vertailu ennen koulutusinterventiota ja sen jälkeen 328

Sanni Tiitinen, Elina Weiste, Johanna Ruusuvuori & Jaana Laitinen: Ryhmäohjauksen vuorovaikutusmekanismit vertaistuen kokemusten taustalla 345

Sanna Vehviläinen & Kimmo Svinhufvud: Työskentelyongelman määrittely opintopsykologin vastaanotolla 364

Mikko Pohjola, Virpi-Liisa Kykyri & Aarno Laitila: Neuvottelu vastuusta ja toimijuudesta yhteistyön kehittämiseen liittyvässä konsultaatiossa 386

Melisa Stevanovic, Taina Valkeapää, Elina Weiste & Camilla Lindholm: Osallisuus ja yhteinen päätöksenteko mielenterveyskuntoutuksessa 402

Mari Wiklund & Melisa StevanovicYmmärrysongelmat ja vuorovaikutustaitojen opettaminen lievästi autististen varhaisnuorten kuntoutuskeskusteluissa 421

Kirjat

Jaana Sellman & Tuula Tykkyläinen: Puheterapia. Vuorovaikutus muutoksen välineenä: Puheterapia. Vuorovaikutus muutoksen välineenä (Kati Pajo440

Indeksi 2018, 53. vuosikerta 443

English Summaries 446

Kirjoittajat 452